Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı

…………………………………………………………………………………….

TC Kimlik / Pasaport No

…………………………………………………………………………………….

E-posta Adresi

…………………………………………………………………………………….

Telefon Numarası

…………………………………………………………………………………….

Posta Adresi

…………………………………………………………………………………….


TALEP DETAYLARI


İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi kanalı ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

Ad Soyad

…………………………………………………………………………………….

Tarih

…………………………………………………………………………………….

İmza

…………………………………………………………………………………….

 


Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra
Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı No : 1, Skyport Residence, Kat : 25 / 205 Beylikdüzü / İstanbul
Adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilir veya [email protected] kayıtlı e-posta (KEP) adresine elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Sistemimizde e-posta adresiniz mevcut ise sistemdeki e-posta hesabınız ile [email protected] adresine “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirsiniz. 

Kişisel Veri Başvuru Formu İndir