Uluslararası, profesyonel ve etik standartlarda,
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine, BDDK yönetmeliklerine uygun
Bağımsız, tarafsız, güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet vermek,
Gelişim ve başarıda sürekliliği yakalamak,
Çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine sürekli katkıda bulunmak,
Hizmet kalitesini, çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak.

Kurumsal yapı ve kalite yönetim sistemi anlayışı içinde, kısa sürede, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve kaliteli değerleme raporu düzenliyoruz.