Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Her türlü taşınmazın, giderlerini dışarıda tutarak güncel piyasa değerini belirleme işlemine değerleme (valüasyon) denir. Taşınmazlarınızın değerleri tespit edilirken çeşitli değerleme ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. Bu çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 •  Proje valüasyon işlemleri
 • Taşınmazlarla ilgili değerlendirme görüş ve referans raporları
 • Taşınmaz değerleme raporları ve NPL valüasyonları
 • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına geçiş sürecinde taşınmaz değerleme raporlamaları
 • Kalifiye valüasyon çalışmaları
 • Arsa ve araziler
 • Fabrika ve imal kuruluşları
 • Otoban dinlenme işletmeleri
 • Ticari binalar
 • Öğrenci yurtları
 •  Alışveriş merkezleri
 •  Otel ve konaklama alanları
 •  Taş ocakları ve madenler
 • Eğlence işletmeleri ve temalı park alanları
 • Marina ve limanlar
 •  Golf işletmeleri
 • İkamet amacıyla kullanılan taşınmazlar
 • Bezin istasyonları
 • Taşımacılık amacıyla kullanılan binalar
 • Proje ve binaların şerefiyelendirme işlemleri
 • Mimari çalışmalara dayanak olacak taşınmaz danışmanlığı
 •  Tapu ve ruhsat ile ilgili var olan halin değerlendirme raporları
 • Taşınmaza dair hak ve yararların değerlemesi
 •  Kira değeri saptaması
 •  Kaynak hakları saptaması
 •  Üst hakkı değeri saptaması
 •  Pazar çözümlemeleri ve sektör araştırma raporları
 • Yapılabilirlik (fizibilite) işlemleri
 •  Kentsel dönüşüm müşavirliği ve şerefiyelendirmeleri
 • Lokasyon çözümlemeleri
 •  En iyi ve en verimli kullanım ön araştırmaları

Gayrimenkuller (taşınmazlar) için yapılan değerleme ve danışmanlık hizmetleri, gayrimenkulün gerçek değerini uzman görüşleri tarafından ortaya koyar ve elde edilen bilgileri raporlar.

İnşaat İlerleme – Teknik Hizmetler

İnşaat ilerleme – teknik hizmetler, yapı inşaatlarının ilerleme seviyelerine göre derecelendiren çalışmaları kapsayan hizmetlerdir. Belirlenen seviyelere bağlı olarak binanın durumuna göre gerekli izin ve kredilerin kullanımını sağlar. Bu hizmetler farklı başlıklar altında toplanmaktadır.

Mali Kuruluşlar İçin Hizmetler

• Yapılar için kullanılan büyük hacimli kredilerin takip edilmesiyle oluşturulan düzenli raporlama hizmetleri

Yatırım ve Harcama Denetleme Raporları
Gayrimenkullere yönelik yatırımda bulunan yatırımcıların, mali kurumlarla olan işlemleri ve yatırım projelerinin geliştirilmesi sırasında açığa çıkan profesyonel destek gereksinimini karşılamaya yönelik hizmetlerdir. Bu hizmetler teknik danışmanlık yöntemleri uygulayan uzmanlar tarafından sağlanmaktadır. Yatırım ve harcama denetleme raporu başlığı altındaki hizmetler şu şekildedir:

 • Teknik durum tespiti ve durumun değerlendirilmesi hizmetleri
 • Resmi belgelerin saptanması ve raporlanması çalışmaları
 • Proje ilerleme denetim raporlarının oluşturulması
 • Kredi denetleme hizmetleri
 • Yapı sahalarının yasal ve var olan kullanım durumlarının tetkikinin yapılması hizmetleri

Hangi Durumlarda Teknik Danışmanlık Gereksinimi Oluşabilir?

Yapı projelerine kredi imkanı oluşturan banka ve finansman kuruluşları, projenin durumu ve niteliklerini profesyonelce takip edebilmek için İnşaat Yatırım İlerleme Raporu’nun olmasını talep ederler. İnşaat ilerleme- teknik hizmetler kapsamında danışmanlıkta bulunulurken aşağıdaki noktaları denetlemektedir:

 •  Proje ilerleme durum saptaması ve iş programı denetlemeleri
 • Güncel maliyet tutarları
 •  Projeye yapılan harcamaların kontrolleri
 •  Proje sonucunda harcanan tutar ile belirlenen bütçenin mali hallerinin uygunluğunun karşılaştırılması ve krediyi sağlayan finansöre iletilmesi

Bankalar Departmanı

Bankalar departmanı, finansman desteği sunan bankaların, kredi değerlendirmelerine özgü değerleme (valüasyon) çalışmalarına destek sunan departmandır. Kredi değerlendirmesi süreci, bankaların projeye yönelik gereken finansmanı tahsis etmeye karar verdiği zaman dilimidir. Proje verileri, finansman olanağı sunacak bankalara doğru ve açık bir şekilde sunulmalıdır. Bu süreçte aksamalar yaşanmaması adına bankalar departmanı uzman kadrolar bulundurmaktadır.

Finansman desteği sağlayan banka kuruluşlarıyla sorun çıkmaması adına gereken evraklar yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırlanmaktadır. Bankalar departmanı, yönetmelikleri sürekli takip etmektedir. Yönetmeliklerde yapılacak herhangi bir güncelleme olması halinde, projeye ait rapor ve belgeler güncellemeye paralel olarak yenilenmektedir. Kredi değerlendirmelerine yönelik değerleme aşamaları departmanda bulunan uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

Makine Tesis Değerleme

Makine tesis değerleme, Taşınmaz mallarda kullanılan makine ve benzeri teçhizatların valüasyonu (değerlemesi) durumunda hizmet sunan değerleme alanıdır. Bu alanda sunulan hizmetler, uzmanlar ve makine mühendisleri tarafından sağlanmaktadır. Makine tesis değerleme kapsamında aşağıdaki hizmet ve çalışmalar yürütülmektedir:

 • Rüzgar elektrik santrali (RES) ve hidro elektrik santrali (HES) işletmelerine dayalı hizmetler
 •  Çimento işletmeleri
 • Makine, teçhizat ve ekipman değerlemesi çalışmaları
 • Taşıt araçların değer saptamaları
 •  Hava, kara, deniz taşıtları
 • Tersaneler
 • Arıtımevleri (rafireniler)
 • Sanayi tipi makine, teçhizat ve ekipmanların değerlemesi
 • Makine parkı ve sabit kıymet değerlemeleri
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının valüasyon çalışmalar

Makine tesis değerleme hizmeti, tüm yasal usullere uygun ve şeffaf protokollerle hazırlanmış raporlar hazırlanarak sunulmaktadır.

RAPORLAMA VE ARAŞTIRMA

Sürekli kendini geliştirmeyi ve ilerlemeyi hedeflemiş Kale Değerleme, uzun süredir bünyesinde raporlama ve araştırma kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Raporlama ve araştırma başlığı altında, gerekli araştırmaların yapılarak veri tabanı oluşturulması ve çapraz analiz gerçekleştirilerek raporlama işlemleri yapılmaktadır.
Bu kategoriler şu şekildedir:

 • İsteğe Bağlı Pazar Analizi Raporu
 • Mikro ölçekte pazar analizleri (şehir-ülke ölçeklerinde)
 • Makro ölçekte pazar analizleri (ilçe-cadde ölçeklerinde)
 • Karşılaştırmalı/kıyaslamalı analizler
 • Genel Ekonomik Bilgilerin Yer Aldığı Dala Ait Haber ve Analiz Hizmetleri
 • Periskop analizi
 • Periskop
 • Pazar Analizleri ve Dal Araştırma Raporu
 • Yurt, Otel ve Ofis sektör raporları
 • Markalı konut sektör raporları
 • Türkiye AVM sektör raporları

Kurumsal İmar Barışı Danışmanlığı

Anayasamızın 3194 sayısı İmar Kanuna eklenen ancak geçici olan 16. Madde ile vatandaşlara imar barışı getirilmiştir. Bu süreç sonrasında vatandaşlar arasından, bu haktan yararlanmak için imar barışı danışmanlığı hizmeti almak isteyenler olmuştur. Bizler bu alanda hizmet veren profesyonel bir ekip olarak hizmet veriyoruz. Sizlere imar barışı ile ilgili gerekli tüm zorlu süreçlerde en iyi şekilde destek vermeye çalışmaktayız. Bu yasadan yararlanmak ve kanuna aykırı olan yapınızın yasal işlemlerini tamamlamak için bizler ile istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

İmar Barışı Nedir?

Ülkemizde ne yazık ki yasal olarak tamamı kaçak veya bir kısmı sorunlu olan birçok yapı vardır. Bu yapıların çoğunun iskanı ve imarında sorun vardır ve bu da ev sahiplerinin yasal olarak sorun yaşamasına neden olmaktadır. Sorunlu olan iskanlı ve imarlı evlere yapı kayıt belgesi verilecektir. Yani aslında imar barışı olarak ifade edilen durum yapılara yapı kayıt belgesi verilmesidir. Bu konu ülkemizde yaklaşık 13 milyon yapıyı ilgilendiren son derece önemli bir konudur. Bu yüzden de imar barışı danışmanlığı son derece önemli bir yere sahiptir.
İmar Barışı Sizlere Ne Fayda Sağlıyor?
Çıkarılan bu geçici yasadan faydalanarak yapı kayıt belgesi alan vatandaşların bu durumdan elde edeceği oldukça önemli avantajlar vardır. Bu sebeple de birçok vatandaş bu fırsattan yararlanmak istemektedir. İmar barışı sayesinde elde edilebilecek olan faydalar şöyle olmaktadır;
• Bu fırsattan yararlanan ve yapı kayıt belgesi alan vatandaşlara konutlarına su, elektrik ve doğalgaz gibi abonelikler alabilecektir.
• Kayıt belgesi ile alan konutlar için artık yıkılma tehlikesi son bulacaktır. Vatandaşlarda artık bu endişeli bekleyişi yaşamayacaktır.
• İmar barışı öncesinde yapılar için verilen yıkım kararları ve cezalarda iptal edilecektir.
• Kayıt belgesi ile beraber artık komut sahipleri evlerini belli bir değerin üzerinde gösterebilecektir.

Kimler İmar Barışından Faydalanabilir?

Kimlerin ya da hangi yapıların bu imar barışından yararlanabileceği konusuna gelecek olursak. Her yapı bu kapsamın içerisine girmemektedir. Yapıların bu imar barışı yasasından faydalanabilmesi için 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten önce yapılan yapılar içerisinde de bazı mülkler bu kapsamın dışında tutulmuştur. Hangi yapıların bu imkândan faydalanamayacağı konusunda bilgi verecek olursak. Şöyle ki;
• Başka bir kişinin mülki üzerine veya devlete ait araziler üzerine yapılan mülkler için bu yasa geçerli değildir.
• İstanbul’un bazı önemli noktalar ve özellikle sahil şeridinde yapılan kaçak yapılar bu imkanlardan yine faydalanamamaktadır.

İmar Barışından Yararlanmazsam Ne Olur?

Birçok kişi imar barışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığından bu yasanın henüz önemini kavrayabilmiş değildir. Bu yüzden bu yasadan faydalanılmadığında ne olacağını bilmemektedir. Bu yasa sizleri korumak ve tabiri caiz ise kaçak olan yapınızın durumunu düzeltmek amacı ile çıkarılmış bir yasa olmaktadır. Yani tamamen sizlere tanınan önemli bir haktır. Bu yüzden yararlanmak sizlere büyük fayda sağlayacaktır. Yararlanmadığınızda da yapınız ile alakalı cezai işlem uygulamaları devam edecektir. Hatta yapınız büyük ihtimalle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Geçerlilik Süresi

Yapı kayıt belgesi mülk sahiplerine kalıcı olarak bir imar hakkı tanımamaktadır. Bu aslında kişilere yapıya ilişkin olarak yenileme veya imar için gerekli şartların yerine getirilmesi için bir af olmaktadır. Bu yüzden yapı kayıt belgesi aldığınızda kalıcı olarak yapının imarını almış olmazsınız. Yap kayıt belgesinin geçerliliği yapı yeniden yapılana veya kentsel dönüşüm uygulamaları uygulanıncaya kadardır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için imar barışı danışmanlığı bölümüne bakan uzmanlarımız ile görüşme sağlayabilirsiniz. Onlar size imar barışı ile ilgili olarak bilmeniz gereken tüm önemli detaylardan bahsedecektir. Zaten bizleri işi sizlere hem bu konuda bilgi vermek hem de süreci sizlerin adına başarılı bir şekilde yönetmektir.

Kurumsal İmar Barışı Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal imar barışı danışmanlığı son derece önemli hizmetlerden biridir. Vatandaşlar getirilen bu imar affı konusunda genellikle yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de süreci başarılı bir biçimde yönetmek konusunda bazı zorluklar çekmektedir. Bu sebeple bu aşamada profesyonel destek almak son derece önemli hale gelmektedir. İmar barışı danışmanlığı da tam olarak kişilerin bu ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmetleri kapsayan bir hizmet olmaktadır. Bu yasal sürecin sorunsuz olarak yürütülmesi belirli bir uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Ayrıca süreci yönetirken yönetmeliğe hakim olmak vesaire gibi konularda son derece önemlidir. Bizler bu konuda sahip olduğumuz tecrübe ve uzmanlık ile sizlere etkin bir biçimde yardımcı olmaya çalışmaktayız.

İmar Barışı Danışmanlığı Kapsamında Neler Yapılır?

Türkiye’nin birçok önemli bölgesinde yaklaşık 13 milyon kadar kaçak yapı olduğu bilinmektedir. Tüm bu yapıların bir kısmı tamamen iskan ve imar sorunu yaşarken bazılarında yalnızca kat mülkiyeti gibi sorunlar bulunmaktadır. İmar barışı yasası ile tüm bu yapılara bir çeşit af getirilmiştir. İmar barışı danışmanları da kişilere bu sürecin yönetilmesinde hizmet veren profesyonel ekipler olmaktadır. Bu kapsamda yapılacak işler genellikle yapıya dair incelemelerin yapılması ve belgelerin hazırlanmasıdır. Bunların yanı sıra hazırlanan bu belgelerin yasal makamlara teslimi ve tüm bu sürecin yönetilmesi danışmanlığın kapsamına giren bir durumdur.

İmar Barışı Sürecini Nasıl Yönetiyoruz?

Kurumsal imar barışı danışmanlığı yapan firmamız bu süreci nasıl yönetiyor sizlere bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle bu sürecin son derece ciddiyet ve dikkat gerektiğini belirtmek isteriz. Süreci en iyi şekilde yönetmek için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız. İmar barışı süreci nasıl yönetiyoruz bahsedecek olursak. Şöyle ki;
• İlk olarak yapılması gereken yapının bu imar barışı yasasına uygun olup olmadığının incelenmesidir. Bunun için tapu dairesinde yer alan belgeler ve belediyelerde yer alan imar belgeleri incelenir. Bu inceleme işi son derece dikkat gerektiren bir işlemdir. Uzman ekiplerimiz bu aşamayı son derece profesyonel bir biçimde yürütmektedir.
• İkinci aşamada gayrimenkul yerinde tespit edilir ve gerekli ölçümler yapılır. Bu aşamada yapılan ölçümler yapı kayıt belgesi için başvuru yapılırken gerekli forma doldurulmaktadır. Bu sebeple de son derece dikkatli olunması gerekir.
• Son aşamada gerekli belgeler tamamlandıktan sonra E-devlet üzerinden imar hakkı için başvuruda bulunulur. Bu aşama yapılırken mülk sahibine ait bazı önemli bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar dikkatli bir şekilde girilerek başvuru aşaması tamamlanır.

İmar Barışı Danışmanlığı Olarak Neden Biz?

Yapı kayıt belgesi verilmeye başlandığı günden bu yana bu alanda hizmet vermek üzere birçok firma faaliyete geçmiştir. Bunların arasından hizmet kalitesi ile öne çıkan bir firma olabilmek hiç kolay olmamıştır. Bizler sahip olduğumuz tecrübe ve uzmanlık ile bu görevin üstesinden gelebilmek için çok fazla çalıştık. Bu alanda kurumsal olarak hizmet veren önemli bir firma haline geldik. Yasa çıktığından bu yana da birçok vatandaşa başarılı bir şekilde imar barışı danışmanlığı hizmeti verdik. Sizlerde bu hizmetimizden yararlanarak çok kısa bir sürede yapınız için gerekli izinleri alabilirsiniz. Bunun için bizler ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. İmar barışı konusunda sizlere en iyi şekilde yardımcı olabilmek için yalnızca bir telefon uzağınızdayız.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gayrimenkul Değerlemesi

Resmi Gazete’de, 19.08.2018 tarihinde yayınlanan, 30540 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile beraber yabancı uyruklu bireylerin Türk vatandaşlığı hakkı kazanmaları için gerekli olan gayrimenkul miktarında azaltmaya gidilmiştir. Bu dönem önceki yönetmeliğe göre 1.000.000 Amerikan doları olan miktar, yeni yönetmelik ile birlikte 250.000 Amerikan dolarına indirilmiştir.
Gayrimenkulün tapuda ifade edilmiş değerinin, yönetmelikte söylendiği gibi 250.000 Amerikan dolarının üzerinde olup olmadığı ve aynı şekilde yönetmeliğe uygun olup olmadığı Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu listesinde bulunan Gayrimenkul Denetleme Şirketleri tarafından kontrol edilmektedir.
Kale Değerleme olarak, Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onay görmüş lisansa sahip uzmanlarla beraber, uluslararası standartlara ve piyasa gündemine uygun şekilde gayrimenkul değerleme raporu hazırlama sürecinde size hizmet vermekteyiz.

Yabancı Uyruklular İçin Tapu Alım ve Satımında Değerleme Raporu Hizmeti

Yabancı uyruklu bireyler, eğer Türk vatandaşı olmak isterler ise, gayrimenkul değerleme raporu almak zorundadır. Sadece Türk vatandaşı olma başvurusunda değil, alım ve satım işlemlerinde taraf olduklarında da, gayrimenkul değerleme raporu almak zorundadır. Bu karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ile kesinleştirilmiştir. 15.02.2019 tarihinde yayınlanan bu genelge, 04.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Değerleme alanını büyük ölçüde olumlu yönde etkileyecek olan bu genelgeye göre, Bankacılık Denetleme ve Düzeltme Kurumu tarafından seçilmiş ve görev verilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşlarının hazırlamış olduğu raporlar; uluslararası değerleme standartlarına, uygulama ve diğer mevzuat prensiplerine uygun olmalıdır.

Kentsel Dönüşüm

Şehirdeki sıkıntılı bölge ve çarpık kentleşme sonucu sıkıntılı olan binaların yeniden imar planına dahil edilerek yapılaştırılmasından, diğer projelerle kıyaslama yapılarak değerinin yeniden hesaplanmasına; binanın veya bölgenin hak sahiplerinin ve miktarının tespitinden, belediye tapu gibi proje işlerine kadar kaliteli kadromuz ile siz değerli müşterilerimize yardımcı olmakta ve hizmet vermekteyiz.
Kentsel dönüşüm çalışmalarımız, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a göre yapılmakta ve yürütülmektedir.
Bu kanuna uygun bir şekilde, çalışmasını yürüttüğümüz başlıca hizmetler maddeler halinde sizlere sunulmaktadır.
Bina bağlamında gerekli şirketlerle iş birliği içerisinde verilen hizmetlerimiz:
• İmar durumu hakkında bilgi edinme, proje ve taslağın mimarlarla beraber hazırlanması
• Bina daire ve/veya kat sahiplerine projenin sunulması ve fikirlerinin beyan edilmesinin sağlanması
• Onaylanan proje üzerinden, hukuki boyutu gözetilerek şartnamenin gerekli hukukçularla beraber hazırlanması
• İnşaat şirketleriyle görüşmenin sağlanması ve görüşmede kullanılacak şartnamenin hazırlanması
• İnşaat şirketlerinden alınan bilgilerin daire ve/veya kat sahiplerine sunulması ve fikirlerinin beyan edilmesinin sağlanması
• Onay gören teklifin inşaat şirketinin, yeniden görüşmenin sağlanması; hazırlanan sözleşmelerin imzalanması ve refakat edilmesi
• Risk analizinin firmalarca yaptırılması ve çıkan herhangi bir sorunun takibi, çözümü ve bina yıkım işlemlerinin takibi
• Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onaylı değerleme raporunun alınması ve takibi
• Yasaya uygunlukla beraber, gerekli sunum ve toplantıların kararlaştırılması; riskli binanın noter huzurunda toplantısının yapılması ve bu sürecin takibi
• Yasaya uygunlukla beraber, bina bağlamında karara katılmayan veya katılamayan daire ve/veya kat sahiplerine gerekli uyarının yapılması ve belgenin arz edilmesi
• Yasaya uygunlukla beraber, bina bağlamında karara katılmayan veya katılamayan daire ve/veya kat sahiplerine yapılan uyarının 15 gün içerisinde yanıtlanması gerektiği bilgisinin verilmesi
• Yasaya uygunlukla beraber, projeye katılmayan veya katılamayan bireyler ile ilgili oturumlara katılma ve bu sürecin takip edilmesi, işlemlerin bina geneli şeklinde yürütülmesi
• Müteahhit şirket ile imzalanmış olan sözleşme uyarınca, bina inşaatı kontrolü, binanın inşaatının sonlanıp bina tamamlanana kadar kontrol, tamamlanmış binanın teslim edilme sürecinin takibi ve bu sürecin bireylere yazılı belge olarak sunulması
Gecekondu bağlamında gerekli şirketlerle iş birliği içerisinde verilen hizmetlerimiz:
• Yasaya uygun olmakla beraber, gerekli aşamaların denetimi
• Yüklenici bireyin seçilmesi
• Proje ve yüklenici arasında uyumun sağlanması, ihtiyaçların karşılanması
• Bölgenin ve/veya binanın sınırlarının belirlenmesi, hak sahiplerinin ve mülkiyetlerinin belirlenmesi
• Tüm işlemlerin raporların gerekçeli şekilde hazırlanması, sunumu ve uygunluğunun kontrolü
• Değerleme çalışmalarının yapılması
• Bölgenin ve/veya binanın olduğu bölgeye uygun, her türlü imkanın değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi, sürecin takibi
• Daire ve kat analizlerinin yapılması, uygunluk tespiti ve sürecin takibi
• Daire ve katların kullanım ve fonksiyon analizlerinin yapılması, kontrol edilmesi
• Binanın bölgeye en verimli uygunluğu için çalışmaların yapılması ve sürecin takip edilmesi
Tecrübeli kadromuz ile kentsel dönüşüm alanına dair tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.